دیدبان لر

دیدگاه های انقلابی از خطه لرستان

دی ماه است،بعد از گذشت ماه ها از توافق برجام و تحریم های مجدد آمریکا..

دی ماه است،و داغ حقوق های نجومی که بر دل مردم نشسته ، مردمی که بعضی هایشان خوش به ۴۵ هزار یارانه اند{همان که دولت را عزا دار می کند}

دی ماه است،و آمریکا همچنان می تازد و هیچ دولت مرد،مردی وجود ندارد که کشیده ای به صورتش بزند ،که مردک فکر نکن از تو و تحریم هایت می ترسیم ! نه نیست ! مردی نیست…

دی ماه است و توان داخلی به بازی و بی خیالی سپرده شده است.

بشنوید و ببینید نظرات مردم خرم آباد راجع حقوق های نجومی،برجام،آمریکا و اهمیت به مقاومت و تولید داخلی.

مصاحبه : شهر خرم آباد ( لرستان) دی ماه ۱۳۹۵ تهیه کننده : امیر امیدنژاد didbanelor.ir

 

موضوعات: فیلم

ديدگاه خود را بيان کنيد