دیدبان لر

دیدگاه های انقلابی از خطه لرستان

میر نظامی💥انتقاد شدید پدر شهید ابوالقاسم میر نظامی(اهل دورود) از وضعیت بد معیشتی:

آقای میر نظامی که خود سابقه ای دو ساله حضور در جبهه را دارد می گوید: چرا آن حقوق های ۷۰میلیونی و دیگر حقوق های میلیونی را نصف نمی کنند ولی حقوق فرزند شهید مرا نصف می کنند؟
ما به هوای پول نرفتیم جبهه،به هوای حقوقو نرفتیم،وظیفه بود،امام امر کرده بود.ولی الان همه از این حق برخوردارند و من هم یکی از آنها.
حقوق بنیاد شهید ما را نصف کردند.آمدند و از یه میلیونی که می دادند نصف کردند.این فقط من تنها نیستم بقیه هم همین طورند.
چرا قانون فقط برای ماست؟
قانون برای آن چند هزار میلیارد و حقوق های نجومی نیست ؟
ما صورتمان را با سیلی سرخ نگه داشته ایم.

 

موضوعات: اخبار

ديدگاه خود را بيان کنيد