دیدبان لر

دیدگاه های انقلابی از خطه لرستان

سایه قلعه فلک الافلاک بر سر امامزاده زیدبن علی(ع)

سالهاست که طرح آزاد سازی حریم ،حرم حضرت زیدبن علی-نوه امام حسین (ع) – مطرح است اما علارغم پیشرفت هایی در این ضمینه ،کسانی هستند که نمی خواهند سایه قلعه فلک الافلاک از سر این امامزاده برداشته شود.

منافع یک جریان لیبرال به خطر افتاده ،و سالهاست که در روند آزاد سازی حریم حرم دست هایی پنهانی مانع تراشی می کنند و هر بار به بهانه ای این طرح به تعویق می افتد.

بدیهی است که مردم علاقه شان به اهل بیت از یک بنای قدیمی تاریخی بیشتر است و محبتشان را نثار همین اولاد امامان معصوم (ع) می کنند.لذا همین امر باعث شده دست های پلید لیبرال ها و سکولار ها که دیدشان به دنیا مادی است در این شهر و دیار مانعی باشند.
دور حرم این امامزاده عزیز پر از کثیفی های روزمره و محیط نا مطبوع است.گاهی احساس می شود اگر در قلعه مردم پول نذری و کمک هایشان را می ریختند و چنین اعتقادی به آن قلعه خشتی داشتند امروز حرم حضرت زیدبن علی(ع)هم صحن و سرایی داشت.

به هر حال هر آنکس که در این طرح خللی ایجاد کرده و می کند باید روزی در محضر دادگاه الهی پاسخگو باشد،چرا که شاهد و قاضی یکی است.

 

🐝 سایت دیدبان لر
@didbanelor
Didbanelor.ir

موضوعات: اخبار استان

ديدگاه خود را بيان کنيد